Jill Dembowski

Jill Dembowski, amerykańska autorka powieści dla młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Michigan, gdzie uzyskała dyplom z literatury i kreatywnego pisania. Mieszka w Nowym Jorku.

©Jill Dembowski
©Jill Dembowski