Nagroda

im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów

Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów została ufundowana przez Andrzeja Kuryłowicza, aby uczcić pamięć jego rodziców – Jerzego Kuryłowicza, wybitnego tłumacza książek technicznych, naukowych i popularnonaukowych, oraz

Hanny Kuryłowicz, która współpracowała z mężem w jego działalności translatorskiej i od początku wspierała działalność wydawniczą syna.

Celem nagrody jest uhonorowanie najlepszego przekładu książki z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub technicznej, wydanej w okresie od 1 kwietnia poprzedniego roku do marca danego roku.

Uroczystość wręczenia nagród odbywa się co roku w maju w trakcie Warszawskich Targów Książki.

 

Patroni Nagrody

Jerzy Kuryłowicz (1925–2002)

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przez kilka lat był pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, gdzie obronił pracę doktorską.
Jako redaktor i tłumacz współpracował z największymi wydawnictwami edukacyjnymi i naukowymi w Polsce: WNT, PWN, Wiedza Powszechna, WSiP, Prószyński i spółka, a przed śmiercią z MAC Edukacja.

Jego dorobek translatorski obejmuje ponad 60 książek przełożonych na polski z pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i czeskiego.

Hanna Kuryłowicz (1926–2010)

Z zawodu inżynier chemik. Aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku pracowała w Centralnym Laboratorium Chemicznym Przedsiębiorstwa Geologicznego w Warszawie, przez większość czasu jako jego wiceszef.

Wspierała Jerzego w pracy translatorskiej. Od samego początku była też związana z Wydawnictwem Albatros. Zmarła 11 października 2010 roku w następstwie nieuleczalnej choroby płuc.