Contact

WYDAWNICTWO ALBATROS Sp. z o.o.
Registered office/Correspondance address:
ul. Hlonda 2a/25
02-972 Warszawa
Poland

Telephone: +48 (22) 251 22 72

E-mail: biuro@wydawnictwoalbatros.com

NIP: 951-237-88-58
REGON: 147194817

Zarejestrowano pod nr KRS 0000656632 w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy – XIII Wydziale Gospodarczym KRS